Impresum

tool-e-byte GmbH
Martin-Luther-Str. 15
D-64347 Griesheim

Direktor: Dominik Thuleweit, Michael Thuleweit

E-mail: information@tool-e-byte.eu

Telefon: 0049-6155-8979910

Poreski identifikacioni broj (PID): DE295791774

Isključenje od odgovornosti:

Odgovornost za sadržaj
Sadržaji naših stranica su kreirani s velikom pažnjom. Međutim, za tačnost, potpunost i aktuelnost sadržaja ne možemo garantovati. Kao pružalac usluga odgovorni smo za vlastiti sadržaj na ovim stranama u skladu sa članom 7 stav 1 Zakona o medijima i u skladu sa opštim zakonima. Prema članovima 8 do 10 Zakona o medijima naša kompanija kao pružalac usluga nije obavezna da prati prenesene ili pohranjene spoljne informacije ili da istraži okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze za uklanjanje ili blokiranje upotrebe informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u ovom pogledu je moguća samo od trenutka saznanja o određenom kršenju. Nakon obavještenja o odgovarajućim kršenjima zakona odmah ćemo ukloniti odgovarajući sadržaj.

Odgovornost za linkove
Naša ponuda sadrži linkove na eksterne veb-stranice trećih lica na čiji sadržaj nemamo uticaja. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ove spoljne sadržaje. Sadržaj povezanih stranica je uvijek odgovornost odgovarajućeg provajdera ili operatera stranica. Provjera da li povezane stranice krše zakon se vrši u trenutku povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja. Međutim, trajna kontrola sadržaja povezanih stranica nije prihvatljiva bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Nakon obavještenja o kršenju zakona mi ćemo odmah ukloniti takve linkove.

Službenik za zaštitu podataka:

Pierre-Pasqual Thuleweit

| Griesheim| Banja Luka| Sevilla| Nashik| Lima